Pengertian A‑Nahl ( Surah An-Nahl )


Pengertian an‑Nahl ( Surah An-Nahl )

An‑Nahl (lebah) di sini tidak lain dari makhluk yang mendapat berkat yang dimuliakan Allah, yang mendapat wahyu dan ilham‑Nya sehingga ia dapat menempuh jalan hidupnya. Dalam Lisan Al‑Arab, an‑Nahl (bentuk mufradnya/tunggalnya an‑Nahlah) adalah serangga penghasil madu.

Abu Ishaq az‑Zujaj mengatakan tentang firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi:

" Tuhanmu mewahyukan kepada lebah."

Boleh jadi dinamakan nahl (lebah) kerana Allah Azza wa jalla menjadikan manusia mengambil madu yang keluar dari perutnya (dengan pe­ngertian Allah memberikan kepadanya).

Pendapat yang lain mengatakan bahawa kata itu berasal dari bahasa Arab. An‑Nahl dapat dipandang sebagai mudzakkar (maskulin) dan sebagai mu’annats (feminin). Ia dijadikan Allah sebagai kata mu’annats pada firman‑Nya anittakhidziy min al jibaal buyuutan
"Supaya kamu (feminin) mengambil tempat tinggal di gunung‑gunung…”

Orang yang memandangnya sebagai mudzakkar kerana lafaznya adalah mudzakkar (nahl) dan orang yang memandangnya sebagai mu’annats kerana ia adalah kata jamak da­ri nahlah. Dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan:

"Perumpamaan orang beriman adalah seperti lebah. Bila ia makan, maka ia makan yang baik dan bila jatuh, maka ia jatuh atas yang baik."

Riwayat terkenal menyebutkan bahawa ia dibaca dengan al‑halal‑mu’jamah, iaitu sebagai kata mufrad dari nihal (agama‑agama). Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa ia dibaca dengan al-ha'al‑muhmalah (Nahl) untuk menunjukkan madu lebah. Segi kesamaan antara keduanya adalah ketelitian dan kejelian lebah, bahayanya yang sedikit, keahlian, kegunaan, keberdikarian dan usahanya di malam hari, kebersihannya dari kotoran dan makanannya yang baik. Ia tidak makan dari usaha orang lain. "Kesetiaan dan ketaatannya kepada ketuanya."

Disebutkan dalam beberapa tafsir bahawa an‑nahal (dengan ha’ berbaris di atas) dinamakan demikian kerana Allah memberikan (nahalahu) madu yang keluar dari tubuhnya. An‑Nahl menurut logat penduduk Hejaz dipandang sebagai kata mu’annats dan setiap kata jamak di mana antara kata jamak dan mufradnya tidak dibatasi selain oleh al‑ha’. Disebutkan juga bahawa lebah itu ada dua jenis. Satu jenis hidup di gunung‑gunung dan hutan‑hutan yang tidak terbiasa dengan manusia dan jenis satu lagi hidup di rumah‑rumah penduduk dan sudah terbiasa dengan manusia.

Sains moden telah menjelaskan dan menegaskan semua ini. Terbukti dari pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh para saintis dalam bidang ini bahawa kata an‑Nahl (lebah) yang dimaksud adalah kata umum yang mencakup, banyak jenis. Kata ini dipakai untuk semua serangga yang kerjanya mengumpulkan saripati bunga (nektar) dan bibit pembuahan. Serangga ini beserta anak-anaknya mengambil makanan dari saripati ini dan tubuhnya dialiri oleh berbagai pembuluh kecil.
Sumber: AsianHoneyBee

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TV Desa Kutaraja

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto saya
Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Saya Bobby seorang Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh WA. 085370508081

Recent Posts

Unordered List

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.